Ouderengeneeskunde

Vanaf 2009 werk ik vanuit mijn praktijk BeleefBalans als specialist ouderengeneeskunde. Het vak van ‘verpleeghuisarts’ of hoe het nu heet “specialist ouderengeneeskunde” is voor mij boeiend en iedere dag nieuw.

Ik heb dit vak gekozen door “Moeke”. Zij wees mij de weg naar de verpleeghuisgeneeskunde door haar langzame achteruitgang. De betrokken zorg die nodig is in dit proces sprak me aan. Kijken naar de kwaliteit van leven in de verschillende levensfasen. De kunst is deze in het verpleeghuis samen met de oudere, familie en behandelaars vorm te geven. Een pittige opgave en uitdaging voor alle betrokkenen. Een (lange) opsomming van de expertise die ik heb als arts ouderengeneeskunde staat hieronder beschreven.


Medische Zorg

Uiteraard het diagnosticeren en starten van nieuwe én continueren van de huidige behandeling, bij cliënten met een complexe, samengestelde zorgvraag in het verpleeghuis. Hierbij zonodig gebruik maken van andere specialisten en paramedische disciplines. Rapporteren in (electronisch) medisch,- en zorgdossier. Aansturen verzorging binnen de specialisaties, revalidatie, somatiek, PG & palliatieve zorg. Communicatie met specialisten en terugrapportage middels briefwisseling.

 


Zorgplan

Regie geven aan het multidisciplinaire behandelteam. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen medisch behandelplan. Actief zoeken naar mogelijke gevolgen van een chronische ziekte en preventief handelen. Uitsluiten van medische oorzaken bij nieuwe problemen (diagnostiek). Advisering in het kader van wet-, en regelgeving zoals de BOPZ. Ervaring als BOPZ-arts.

 
Woonzorg advisering

Inventarisatie van stoornissen, beperkingen en handicap in relatie met diagnose en prognose. Opstellen pakket van eisen, zo nodig gebruik maken van paramedische expertise.

 
Polyfarmacie

Inventariseren huidig medicijngebruik in relatie met diagnose, prognose, interacties en bijwerkingen. Doorspreken van de voor en nadelen van het huidig geneesmiddelen gebruik.


Consultatiefunctie

Advisering over diagnostiek en behandeling bij somatische of psychogeriatrische ziektebeelden aan de huisarts. Zo nodig overname en vervolgen van de medische behandeling.

 
Advisering Management

Waaronder bijdrage aan ontwikkeling en implementatie medisch-, zorg- en behandelbeleid. Ethische vraagstellingen. Verantwoordelijk in het kader van infectie ziekten, BOPZ en Wet bescherming persoonsgegevens. Participatie in diverse commissies.

 
Bereikbaarheidsdiensten

Zo mogelijk ‘meedraaien’ met bereikbaarheidsdiensten in de nacht- en weekeind diensten. In spoedsituaties speciale aandacht voor wel of niet insturen naar het ziekenhuis. Overweging van belasting van onderzoek en behandeling in relatie met belastbaarheid en wens patiënt.


Interesse? Neem gerust contact op voor de beschikbaarheid en het tarief.